rense-tagrende-med-handske

8 steps – Sådan renser du selv dine tagrender

Har du husket at rense tagrenderne for nyligt?

Ved du overhovedet hvorfor du bør rense dine tagrender eller hvordan du gør? Jeg formoder svaret er nej siden du er her… 

Så derfor kommer der endnu en “gør-det-selv” artikel fra den flinke kloakmester med lidt information og et par simple råd til hvordan du selv kan stå for at holde dine tagrender rene.


Hvorfor skal du rense dine tagrender?

Hvorfor skal du i første omgang rense dine tagrender?

Det skal du fordi det kan give fugtskader og frostsprængninger hvis du ikke får det gjort. 

Tagrendernes formål er at opsamle vandet der kommer ned fra taget. Hvis tagrenderne er stoppede, monteret forkert eller gået i stykker kan det resultere i vandet rammer murværket og soklen, som derved vil få størrer mængder vand.

Større mængder vand kan igen resultere i svamp, skader på murværk eller en frostsprængning af soklen når det begynder at fryse til vinter.

Der er dog også kun dig selv til at sørge for vedligeholdelse af kloak og alle afløbsinstallationer inde på din egen grund, ofte helt ud til skel.Hvordan renser du selv dine tagrender?

Det er nemt at rense tagrender. Du skal i princippet ikke bruge en masse udstyr, selvom du kan få meget som kan lette processen.

 • Du skal op i en højde hvor du kan se ordentlig ned i tagrenden. – De fleste vil bruge en stige her.
 • Derefter kan du bruge indkøbte skovle og andre special ting men du også bare bruge klør 5. 
 • På med en ordentlig handske som der ikke trænger vand igennem, eller brug en tagrendeskovl til at samle skidtet op med.
 • Start fra den ene ende op arbejde dig stille og roligt mod modsatte ende.
 • Hvis du har en krog så kan du for nemhedens skyld hænge en spand i tagrenden eller på din stige.  Så smider du skidtet op i spanden i stedet for at smide det under tagrenden. – så undgår du også at gøre dine fliser rene hvis der eksempelvis er fliser under.
 • Hvis tagrenden er rigtig beskidt kan du derefter bruge en stor svamp eller en stiv børste og så få den gnubbet godt i bund.
 • Til sidst skyller du gerne tagrenden efter med noget rent vand så det sidste skidt kan skylles væk.
 • Husk også lige at tjekke nedløbsrør og dertilhørende brønde!
rense-tagrende-med-handske

Husk at beskytte tagrenden!

For god ordens skyld må vi hellere lige gøre opmærksom på at stigen kan bøje tagrenden. Det er ikke så galt med en kraftig zinktagrende, men værre kan det være med en i plastik.

Du kan teste om din tagrende kan holde til trykket fra en almindelig stige ellers kan du jo bruge en trappestige eller wienerstige i stedet.

Hvis du ikke har en trappestige eller wienerstige og ikke har mulighed for at placere din almindelige stige andre steder end på tagrenden, som i dette tilfælde ikke helt kan holde til trykket, så kan du tage et bræt og lægge op i tagrenden til at tage og fordele trykket fra stigen. Se eksempel her.

Husk at passe på dig selv. En stige kan godt være farlig og er skyld i mange ulykker, se her hvordan du undgår almindelige stige ulykker


Bagefter bør du også lige eftertjekke dine tagrender...

Det var måske smartere at starte med at tjekke om det hele var tæt og ikke skal udskiftes inden man bruger tid på at rense, men igen, så er det også dumt at begynde at skylle en masse nedfald og skidt over i nedløbet hvis man kan undgå det. Derfor tjekker vi og laver et mini service til sidst.

Sådan her tjekker du dine tagrender:

 • Sprøjt vand på taget med en haveslange og tjek at alt vandet rammer ned i tagrenden? – Du kan også bare kigge en dag det regner.
 • Er tagrenden tæt for vand? – (enderne bør du være ekstra opmærksomme på)
 • Har tagrenden den rigtige hældning? – (vandet skal løbe over mod nedløbet og skal justeres til hvis det ikke er optimal lige nu)
 • Kan tagrenden komme af med vandet eller er der ingen syk i vandet? – (hvis ikke skal nedløbet og/eller sandfangsbrønden også renses)
 • I samme ombæring bør du kontrollere nedløbsrøret og  brønden for skidt og slam

tør-tagrende-kort-efter-regn

Hvornår bør du rense din tagrende, og hvor ofte?

Et godt tidspunkt at rense tagrenden ville være til efteråret når der har været løvfald. Løvfald er tab af blade hos buske og træer, som typisk vil ske i efteråret her i Danmark.

Efter løvfald vil der også komme en lang periode med noget mere nedbør, så det vil være klart at foretrække der er fri passage for vandet der.

Hvor ofte skal du så rense tagrenden?

Det kommer lidt an på hvor du bor. Bor du et sted med meget mos på taget eller et sted med mange tætliggende træer, så skal det være oftere end ellers.

Du skal simpelthen have hovedet op og så tjekke tagrenden med dine egne øjne. 

Men hvis der ingen træer er og mos er meget begrænset, så vil en enkelt gang om året typisk være nok.

Hvis du døjer meget med mos og har mange træer, kan det være en gang i måneden du lige skal have skrabet tagrenden ren for nedfald og mos.


Hvilket værktøj skal du bruge til at rense tagrenden med?

Der er nogle ting som er nødvendige at have, og andre ting som er meget rare at have. Vi kan kalde dem ”need to have and nice to have”.

Need to have:

 • Stige
 • Hånd i handske – (helst vandtæt handske)
 • Børste eller svamp – (gerne en stiv børste eller rimelig stor svamp)
 • Vand – (vandkande kan gå, ellers helst en haveslange med vand)
 • Bræt til stigen så du ikke beskadiger tagrenden – (kun hvis det bliver et problem uden)

Nice to have:

 • Du kan bruge en tagrende skovl i stedet for at bruge hånden til at fjerne skidt og nedfald fra tagrenden – Skovlen kan købes i de fleste byggemarkeder til under en 100’er og ellers kan den også laves af en sodavandsflaske der snittes op ligesom den her.
 • Tagrende skovl eller teleskopstang med tagrenderenser (så kan du undgå stigen, selvom det anbefales du kan kigge op i tagrenden)

Er du ikke meget for at gøre det selv? Så kan du jo bare ringe til en fagmand!

Hvis du får flere problemer end du selv kan håndtere eller du bare gerne vil have en anden til at tage sig af opgaven, så ring efter en fagmand.

I mange tilfælde vil du have brug for en slamsuger hvis vandet ikke vil synke i dine tag- og nedløbsbrønde. Hvis dette er tilfældet så skal de suges og spules rene, indtil der igen er helt fri passage. 

Du kan også få lavet kloakservice som en fast serviceaftale af dine tag- og nedløbsbrønde alt efter behov. Så er det nemlig slut med selv at spekulere mere på det!

Husk også at vi har flere ”gør-det-selv” artikler:

Se eksempelvis også hvad du selv kan gøre ved et stoppet toilet eller en vaskemaskine der lugter af kloak!vaskemaskine-lugter-udluftning

Vaskemaskine lugter af kloak – Forstå det på 5 minutter!

En vaskemaskine der lugter af kloak er en af de ting der skal rettes op på!

Din vaskemaskine kan lugte surt, af kloak eller jordslået. Det er i hvertfald sådan mange vil beskrive det.

Forstå på 5 min. hvorfor det sker, og hvad du selv kan gøre ved det!

Her kommer endnu en “gør-det-selv” artikel fra Kloakservice Århus med nogle råd til hvordan du undgår at få en ildelugtende vaskemaskine og hvordan du slipper af med lugten igen, hvis den er begyndt at lugte.


Hvordan kan en vaskemaskine typisk lugte?

Der er flere måder den dårlige lugt i en ildelugtende vaskemaskine kan beskrives og det kan have forskellige betydninger.

Lugten vil være i både selve maskinen men også sidde i tøjet.

Den dårlige lugt der kan opstå i en vaskemaskine beskrives ofte som følgende:

 • Kloaklugt
 • Jordslået
 • Muggen
 • Surt

vaskemaskine-lugter-udluftning

Hvorfor opstår der dårlig lugt i vaskemaskinen?

Der er flere årsager til dårlig lugt kan opstå i vaskemaskinen, så afhængig af hvilke symtomer der er tale om, kan vi derved prøve at lokalisere problemet. 

 • Vaskemaskinen lugter af kloak – Hvis afløbsslangen ikke er monteret korrekt eller du vasker med for lidt sæbe til at opløse og skylle skidtet ud der sidder i tøjet eller maskinen. Dette kan resultere i der ophober sig snavs i rør og vandlåsen.
 • Vaskemaskinen lugter surt – Overdosering af sæbe og vask med altid lave temperaturer vil resultere i dårlig lugt og hvide streger på tøjet.
 • Vaskemaskinen lugter muggent eller jordslået – Hvis du lukker lågen og/eller sæbeskuffen når du ikke vasker vil et fugtigt miljø resultere i gode vækstbetingelser for bakterier, der derved skaber dårlig lugt.

Vaskemaskine lugter af kloak

Hvis der er styr på at monteringen af afløbsslanger er helt korrekt monteret, så kan det være fordi afløbet skal renses.

Vaskemaskine-installations-guide kan findes her.

Hvis afløbet fra køkkenvask og/eller opvaskemaskine går på det samme afløb som vaskemaskinen, så vil der med tiden ophobe sig fedt og madrester i afløbet til kloakken.

Inden det er stoppet helt til, så vil vaskemaskinen under pumpning skubbe kloaklugt op igennem vandlåsen eller afløbet og så skal der ikke meget til før det begynder at lugte fælt. 

Fedt og madrester fra madlavning vil med tiden sætte sig i afløbet. Derfor bør man undgå at skylle det ud, hellere smide det ud, ved at smide så meget man kan i skraldespanden eller hælde fedtstoffet fra i eksempelvis en gammel mælkekarton.


vaskemaskine-lugter-saebeskuffe

Hvordan undgår du din vaskemaskine kommer til at lugte?

 • Åben låge og sæbeskuffe når du ikke vasker – Så kan maskinen tørre og bakterier får ikke så gode vækstbetingelser.
 • Vask jænligt ved høje temperaturer – Kør en kogevaske en gang eller 2 i måneden, dette vil dræbe bakterier og nemmere opløse fedt og smudsrester. Du kan også bare altid vaske håndklæder og undertøj som kogevask, så er det to fluer med et smæk.
 • Dosér vaskemidlet korrekt – for meget og for lidt vaskemiddel kan begge være skyld i dårlig lugt. Følg pakkens anvisninger og bemærk hvis tøjet får hvide striber så bruger du for meget!
 • Giv vaskemaskinen en hovedrengøring et par gange om året – Hovedrengørings guide kan findes her
 • Afkalk vaskemaskinen – Vaskemaskinen skal også afkalkes engang imellem, specielt hvis du bor et sted med meget hårdt vand. Du kan finde en afklaknings guide her.

Er afløbet stoppet i vaskemaskinen?

Du har nu følgende 2 valgmuligheder:

Prøve selv at rense afløbet eller ringe til en fagmand.

Brug denne guide til hvordan du selv kan rense et afløb der er stoppet.

Hvis det ikke fungere eller du helst vil være besværet fri, så ring til en fagmand og få en snak med ham.

I mange tilfælde kan du have brug for slamsugning, hvor afløbet skal suges og spules rent, så der igen vil komme helt fri passage. tegn-paa-rotter-veksler-og-hul

Tegn på rotter

Har du opdaget tegn på rotter?

Det vil aldrig være rart hvis man tror man har fået rotter på besøg, så her er der nogle tegn du selv kan tjekke op på.


Hvis du finder tegn på rotter skal det anmeldes til kommunen!

Det er din pligt til at anmelde rotter
 • Det er lovpligtigt at anmelde rotter til kommunen, hvis du ser rotter eller tegn på rotter. Det gælder både udenfor, indenfor, på offentligt og privat område.
 • Du kan anmelde rotter til kommunen over telefon eller digitalt på det orange link længere nede
 • Rotter skal anmeldes fordi de kan bære på smitsomme sygdomme, er hurtig til at formere sig og ødelægger meget på deres vej.
 • Herefter vil man få besøg af den kommunale rottebekæmpelse.
 • Rottebekæmpelsen er gratis gennem kommunen. Man skal dog betale for reparation af sin egen del af kloakken. Uden for åbningstid kan en skadedyrsbekæmper indkaldes, men det er for egen regning!

Kilde: Anmeld rotter på borger.dk


tegn-paa-rotter-veksler-og-hul

Tegn på rotter udendørs

 • Rotter i kompostdyngen eller under kompostspanden – Finder du huller og gange med jord udskrab op i kompostdyngen eller op under kompostspanden kan det også være tegn på rotter. Det er et lunt sted at bo og nemt adgang til mad.
 • Rotter i brændestakken – Da rotter elsker at gemme sig lidt og have et tørt sted at bo, så kan brændeskuret være et fint sted at bo som rotte. Hold øje med løbespor. Rotter ser dårligt og benytter mange gange samme rute som bliver slidt til ved meget trafik.
 • Rotter der kommer fra kloakken – Hold øje alle steder over brønde eller kloaksystemet generelt med huller eller nedsunket jord.
 • Fliser eller asfalt synker ned – Ude i indkørslen hvor skelbrønden ofte befinder sig er det ikke unormalt at fliserne kan synke, hvis rotterne er i gang med at underminere jorden med deres rotte gange. 
 • Rottehuller – Hvis du finder et rimelig stort hul, her snakker vi 5-12 cm i diameter (rotter) og ikke 2-3 cm (mus), så kan det være tegn på rotter. Rotter graver eller gnaver ofte huller i træværk, under hækken eller tæt på husmuren. Hvis du finder huller midt i haven kan det være mosegrise eller mus, hvilket også resultere i et mindre hul.
 • Hold øje med skraldespanden –  Den store affaldsbeholder man næsten altid har stående udenfor kan nemt tiltrække rotter. En container er hævet op fra jorden og er faktisk et bedre alternativ, da rotten ikke så nemt kan komme i den.

Tegn på rotter indendørs

 • Lyde fra rotter – Rotter er aktive om natten. Kradselyde fra under gulvet, inde i væggen eller oven på loftet kan afsløre der er noget i vejen. Rotter kan komme med skrig og hvin.
 • Karakteristisk stærk lugt – Rotter lugter. Folk beskriver lugten som en blanding af ammoniak, svinestald og kloak. Kloaklugten kan skyldes at rotter ofte kommer ind fra et brud i kloakken.
 • Rottereder – Rotter yngler i reder som de bygger på steder de kan opholde sig uforstyrret, lunt og tørt. Inde i huset kunne det være under gulvet, oppe på loftet eller i en bunke af rod. Reden er en løs kugle som rotten bygger af forskellige ting den kan finde, såsom stof, avispapir, pap, plast og plantemateriale. Rottereden indeholder også ofte unger.
 • Rotteekskrementer (Rotte lort) – Se længere nede for beskrivelse af rotteekskrementer.
 • Fedtede overflader med brune spor – Rotter efterlader fedtede spor som har en brunlig farve. Sporene er af en blanding af urin og kirtelsekret, disse kaldes veksler. Rotter er dårlige til at se så de bruger vekslerne til at orientere sig og signalere til andre. 
 • Gnavespor og skader deraf – Rottens tænder vokser hele tiden og gnaver derfor hele tiden i ting for at holde tænderne nede. Rotter kan gnave i mange forskellige typer materialer, såsom plast og træ, men ledninger er heller ingen hindring. Hvilket kan udgøre brandfare hvis der kommer brud på ledninger. Se billeder længere nede, for at se huller gnavet i gulvet flere steder i et hus.
 • Der har været dyr i skraldeposen – Små runde huller kan indikere der har været mus, hvorimod hvis posen er flænset kan der være tale om rotter.
 • Kommer op af toilettet – Rotten kan holde vejret i op til 3 minutter og er god til at svømme og møve sig gennem trange steder. Hvis du finder vand på brættet eller omkring toilettet flere gange, kan det være tegn på rotter der kommer op gennem vandlåsen og plasker rundt. Kradselyde fra rørene kan også forekomme.

Hvordan kan et rottehul se ud inde i huset?

Her er 2 eksempler på hvordan et par rottehuller kan se ud i et angrebet hus, hvor rotterne har gnavet sig igennem trægulvet flere steder i huset.

En rotte behøver ikke særligt meget plads for at komme igennem et hul, men den skal trods alt have lidt mere plads end en mus.

Rotter kan klemme sig igennem et hul på 2,5 cm i diameter hvorimod mus kun behøver 8 mm.

Hullerne på billederne er omkring 5 cm i diameter.


rottehul-trægulv

rottehul-trægulv-2

Hvordan ser rotteekskrementer ud?

Rottens ekskrementer findes langs de ruter rotterne ofte anvender.

Ekskrementerne findes ofte samlet i store klynger i de førnævnte områder,  såsom i rotternes løbespor.

Rotteekskrementer er brune eller sorte og cylinderformet.

Den brune rottes afførring er tykkere og lidt fladere i enderne, mens den sorte rottes afførring er mere spids i enden – ligner lidt et stort riskorn. 

Rotter skider mellem 40-80 lorte hver nat.

Ekskrementer fra den brune rotte er mørkebrune hvorimod den sorte rottes afførring er mørkere, mere sort i farven.


rotteekskrementer

Hvor store er rotteekskrementer?

Fra voksne rotter er de typisk ca. 17 mm lange og 6 mm tykke. 

På billeder kan det nemt ses at ekskrementerne er formet som store riskorn.

Der vises en kapsel sammen med lidt rottelort for sammenlignings skyld.


rotteekskrementer-stoerrelse-kapsel

Har du brug for hjælp? Ring til en fagmand!

Er du så uheldig at du har fået rotter på besøg er det tegn på at der er et brud på kloakken.

Dette vil kræve en reparation og reparationer af kloakken skal udføres af en autoriseret kloakmester.

I første omgang foretages der næsten altid en røgprøve, derefter laves en TV inspektion af kloakken, så man kan finde selve bruddet på kloakledningen.

Når der er problemer med kloakken på din grund, fra skelbrønden og væk fra hovedkloakken er det dig som grundejer til at dække udgifterne. 

Hvis du så har en udvidet rørskadeforsikring kan det klart anbefales at få kontakt til dit forsikringsselskab, så du kan få dækket omkostningerne i de fleste tilfælde. Tjek selv hvordan du er dækket.

Det kan også anbefales at få sat en rottespærre op i samme ombæring, når der er lukket op til kloakken og man har fat i et kloakservice firma.


Du kan også læse andre artikler her på bloggen...

Der bliver jævnligt opdateret med flere blogindlæg, så der skulle gerne være lidt at læse på en gråvejrsdag.

Har du eksempelvis renset tagrender for nyligt? Det anbefales at tjekke ens tagrender hvert år hen på efteråret. Hvis du selv skal rense tagrender og ikke helt ved hvordan, så er der en artikel til det.

Du kan også få nogle få men meget nyttige råd til hvad du selv kan gøre ved et stoppet toilet hvis uheldet skulle være ude. Det er nemlig ikke altid nødvendigt at ringe efter en slamsuger bare fordi toilettet er stoppet. 

 4 nemme råd til et stoppet toilet

Et stoppet toilet er ikke det fedeste.

Specielt hvis du er hjemme hos andre og toilettet pludselig er stoppet til, kan det godt blive en pinlig oplevelse.

Du kan heldigvis selv gøre meget ved problemet!

Her kommer endnu en “gør-det-selv” artikel fra den flinke kloakmester med nogle råd til hvordan du kan rense et stoppet toilet og hvordan du i fremtiden undgår at toilettet stopper til igen.


Det første du forsøger med et stoppet toilet!

I stedet for at panikke over du har “ødelagt” toilettet hjemme hos en du kender, med dine efterladenskaber, så ro på!

Start med at vente lidt. Ofte synker vandet langsomt, papiret nede i toilettet bliver godt våd og opløses langsomt mere. Derefter kan man prøve at skylle én gang til. Sådan renser du et stoppet toilet uden en svupper (med opvaskemiddel)

Hvis du ikke har en svupper ved hånden er der stadig et par måder man kan afhjælpe et tilstoppet toilet.

Fremgangsmåden er ganske simpel og minder faktisk om det der blev beskrevet i artiklen om stoppet afløb.

 

 • Hæld en god sjat opvaskemiddel i toilettet – en deciliter er helt fint!
 • Fyld toilettet med en spandfuld varmt vand – uden det render over 😉
 • Vent i 15-20 minutter – opvaskemiddel falder til bunden og skal have lov at virke.
 • Nu skulle toilettet gerne være uden vand
 • Fyld igen spanden med varmt vand og skyl med så meget fart som muligt
 • Gør det et par gange til du er sikker på fri passage
 • Tip: lidt håndklæder rundt om toilettet kan være smart nok inden du går igang!

Sådan renser du et stoppet toilet uden en svupper (med handsker)

Jeg ville personligt vælge metoden ovenover hvis jeg ikke havde en svupper.

Denne metode virker dog fint, men er nok ikke noget for dig hvis du er lidt sart.

 • Tag en stor/lang gummihandske på – (plastikposer kan også gøre tricket)
 • Hånden ned i toilettet og skub proppen videre
 • Skyl efter med en spandfuld varmt vand
 • Husk at vaske fingre igen
 • Tip: lidt håndklæder rundt om toilettet kan være smart nok inden du går igang!

Rens et stoppet toilet med en svupper

En svupper er et værktøj man bruger til at rense afløb med.

Svupperen er et træskafte med en sugekop på enden der er lavet af gummi. 

Sådan renser du et toilet med en svupper:

 • Placer svupperen i bunden af toilettet
 • Klem svupperen ned så sugekoppen tømmes for luft
 • Nu er der et undertryk inde i svupperens sugekop
 • Ryk tilbage i træskaftet indtil proppen er trukket fri
 • Gentag gerne processen flere gange hvis det er nødvendigt

Pro tip; Svupperen som bruges til toilettet bør ikke bruges i håndvasken i køkkenet, af sundhedsmæssige årsager 😉

Det er ikke alle der har en svupper stående, men det er måske ikke så dum en ide at få anskaffet en svupper hvis man har et toilet der nemt stopper til.

Nogle toiletter er meget ru inden i og kan derfor have svært ved at skylle ud uden besvær og vil derfor oftere stoppe til. 

I sådan et tilfælde er det nok meget rart at få anskaffet sig en svupper, da det er den nemmeste løsning at benytte.Sådan undgår du at toilettet stopper til

Husk at bruge rigelig med vand når du skyller. Toiletter med lille og stort skyl, der er lille skyl altså kun til når du har lavet “lille”. 

Så lad være med at være nærig med vandet, det kan ikke gå i sidste ende, da dit system kan ende med at stoppe til!

Min svigerfar arbejder på et renseanlæg, så jeg HAR hørt hvad man ikke må smide i toilettet (flere gange), fordi de døjer virkeligt med mange ting, men kan være du ikke ved det endnu.

Her kommer en kort liste med ting man ofte finder i kloakken, som faktisk slet ikke høre hjemme der nede.

Hvad må man ikke smide i toilettet:

 • Bleer
 • Vatpinde
 • Vådservietter
 • Køkkenrulle
 • Kondomer
 • Hår
 • Madrester
 • Kemikalier
 • Affald

Hvad må man godt smide i toilettet:

 • Urin
 • Afføring
 • Opkast
 • Toiletpapir

Den sidste liste er med vilje rigtig kort, fordi toilettet er faktisk ikke tiltænkt andet end de 4 ting. 

Hvis du har andre ting der skal smides ud, ja så skal de smides ud. Det er altså i skraldespanden, toiletspanden eller køres på lossepladsen.

Hvis du ikke respektere dit toilet afløb kan det hurtigt blive en bekostelig affære.

Det kan ende med at der skal en fagmand ud og makke i dit afløb, og så begynder det at koste.

Dog er det ikke sikkert du bliver berørt af det, men det er stadig forkert, da der bliver brugt utrolig mange ressourcer på at rense vores vand igen, specielt når der smides forkerte ting i kloakken.

Én enkel vatpind kan sætte sig i en pumpe, og så har vi problemet!

Så for din egen og miljøets skyld, brug ikke toilettet som skraldespand.


Var det ikke nok? Ring til en fagmand

Ja, det var så denne her besked du gerne ville have undgået.

Men start med at ringe til en fagmand og spørg hvad du bør gøre nu.

I mange tilfælde vil du have brug for slamsugning, hvor dine rør skal suges og have en spuling, så der igen kan komme fri passage. stoppet afløb

Stoppet afløb – Gør det selv på 10 minutter!

I denne “gør-det-selv” artikel vil den flinke mand fra Kloakservice Arhus prøve at hjælpe dig til hvordan du selv kan rense dit afløb hvis det er stoppet. Det kan være at din køkkenvask er tilstoppet eller du har et stoppet gulvafløb, der resultere i vand på hele gulvet, hvis dette er tilfældet, så læs endelig bare videre!

Artiklen dækker også vedligeholdelse af afløb så man kan forebygge tilstoppede afløb.

Hvis det er kloakken der er stoppet kan du dog få brug for en slamsuger, men start med at læse guiden!


Hvordan renses et stoppet afløb?

Situationen er at du har et stoppet afløb. Det er derfor du er kommet her efter råd, og det skal du få!

Det er ikke nødvendigt at bruge kemikalier. Det bør faktisk undgås helt, både for at skåne miljøet men også fordi afløbet kan tage skade af kemikalierne, da ting som kaustisk soda, klorin og afløbsrens er stærke sager og kan resultere i at ætse afløbet i stedet.

Ting du (nok) skal bruge til at rense et afløb:

 • Kogende vand er et must
 • Opvaskemiddel
 • En børste (opvaskebørste)
 • En afløbs svupper (Bemærk; de fåes i flere diameter afhængig af hvilken opgave de er til)
 • Værktøj til at få risten op hvis der er tale om en gulvrist

Nogle gange kan det være nok at hælde kogende vand i afløbet, men andre gange skal der gøres lidt ekstra.

Nu vil der komme flere grundige beskrivelser.


stoppet afløb

Sådan renser du en stoppet vask

Hvis det er afløbet der er stoppet i din håndvask eller køkkenvask så kan du benytte følgende fremgangsmåde. 

 • Start med at rengøre proppen i bunden af vasken – løft den op og rens den med en børste, noget opvaskemiddel og noget varmt vand. Husk at fjerne hård og skidt alle de steder det sidder.
 • Hæld en god sjat opvaskemiddel i afløbet og lad det virke i et par minutter – opvaskemiddel er fedtopløseligt og ikke skadeligt for miljøet eller afløbet.
 • Brug kogende vand – Hæld kogende vand igennem afløbet hvis der stadig er en smule gennemgang. Vand over 80-90 grader dræber de fleste bakterier.
 • Hvis der ikke er gennemgang så brug en svupper – Der skal fyldes vand i vasken, svupperen skal placeres over afløbet og overfyldnings hullet skal blændes af for at kunne danne tryk. Dette kan gøres med at holde en hånd eller en klud for hullet. Tryk ned og hiv op, eller “svup” om du vil, nogle gange indtil proppen har løsnet sig. Denne proces kan gentages nogle gentages.
 • Vandlåsen skal renses – hvis det ikke helt var nok med de foregående processer så skal vandlåsen renses. Vandlåsen sidder under vasken, der hvor røret er buet og det kan ofte skrues fra hinanden uden brug af værktøj. Den rengøres også med opvaskemiddel, en børste / flaskerenser, samt varmt vand. Rengør også de andre rør for skidt og madrester så godt som du lige kan komme til. Pakningerne skal også lige rengøres, så det kan blive tæt igen ved montering. Husk at sætte en spand under når du skiller det ad så den smule vand fra rørene kan rende i spanden (vandlåsen kan godt lugte grimt).
 • Hvis det ikke var nok skal man rense afløbet – under vasken, efter vandlåsen, kan rørene også sagtens være stoppede til. Du skal igen have vandlåsen af, og så skal du bruge et specielt værktøj til opgaven som hedder en håndsplit og kaldes også for en rensesplit eller afløbsrenser. 
 • Hvis vandlåsen sidder i gulvet – Nogle håndvaske har ikke en vandlås i form af de rør lige under vasken. Der føres vandet direkte ned i et gulvafløb hvor vandlåsen kan sidde i. Hvis dette er tilfældet skal denne rensens – se afsnittet for gulvafløb. 
 • Sluttelig afprøves vasken for gennemgang – Når man har haft så mange ting skilt ad og samlet igen skal man lige teste om det er blevet tæt igen. Åben vandet og se om det render ud (i spanden som du selvfølgelig har under, just in case). Hvis det er. tæt, så fyld vasken med vand med proppen lukket til. Når vasken er godt fyldt så fjerner du proppen for at skylle rørene igennem og fjerne det sidste skidt.
 • Ring til en fagmand hvis det ikke virkede – er der stadig ikke noget der virker kan du ende med at må kontakte en fagmand.

Sådan renser du et stoppet gulvafløb

Gulvafløbet skal også renses engang i mellem. Det kunne være gulvafløbet på badeværelset.

Bruseafløbet indtager en frygtelig masse hård, skæg, skidt og sæbe.

Det skal derfor også renses med jævne mellemrum.

Sådan renser du et gulvafløb;

 • Risten i gulvet skal fjernes – Risten kan være med eller uden skruer. 
 • Tag vandlåsen op (hvis gulvafløbet har sådan en) – Hvis der er en vandlås, så tag den op og rens den med varmt vand, sulfo og en børste
 • Fjern hår og andet skidt i afløbet – Brug fingrene til at fjerne store klumper af skidt og smid det i en affaldspose
 • Hæld noget kogende vand og en god sjat opvaskemiddel i afløbet – Lad det stå og virke i noget tid, da opvaskemiddel opløser fedt og propper.
 • Brug ikke kemikalier! – Kemikalier kan være stærkt ætsende for afløbet og rørene, så hold dig til opvaskemiddel.
 • Brug nu en børste og noget varmt vand – Skrub afløbet godt og grundigt med en børste og noget varmt vand.
 • Skyl efter med en god portion varmt vand og se vandet skylle ud uden problemer (forhåbentligt)
 • Er der stadig en prop? – Brug en svupper og skyl med varmt vand
 • Gentag et par gange indtil der er hul igennem.
 • Er der stadig ikke ordentlig gennemgang? – Ring til en fagmand der tilbyder kloakservice

Føj, mit afløb lugter af kloak!

Du kender det, man kommer ind i et rum og så lugter det af kloak.

Nogle beskriver det som om deres afløb lugter af rådne æg, andre som om afløbet “bare” lugter af kloak.

Konklusionen er hvertfald det er ikke det man går og drømmer om, så hvordan kan du slippe af med den dårlige lugt?

Det er rimelig simpelt, ofte er det nok med bare at hælde en spandfuld varmt vand i afløbet!

Grunden til at afløbet begynder at lugte er fordi vandlåsen tørre ud.

Vandlåsen er formet som et “S” der ligger ned. Den skal være fyldt med vand i bunden, som laver en prop, så lugten fra kloakken kan komme op gennem rørene.

Hvis afløbet sjældent bliver brugt når alt vandet at fordampe, og der kan slippe kloaklugt ind i huset.

Hvis det ikke er nok skal du rense dit afløb, som beskrevet i tidligere afsnit.


afloeb-lugter

Sådan vedligeholder du dine afløb

Det er selvfølgelig ikke sjovt at have stoppede afløb og hvis der er en måde at undgå det på, så må vi hellere lige tage det med i artiklen også!

Det undgår du ved at vedligeholde dine afløb, som vil forebygge mod både dårlig kloaklugt og tilstoppelse.

Her kommer nogle tips og tricks til hvordan du gør:

 • Det anbefales at rense afløb 1-2 gange i måneden
 • Brug ikke kemikalier! – Dette er for miljøet, dig og dine afløb.
 • Hæld jævnligt varmt vand i vasken – Hæld en smule opvaskemiddel i afløbet. Lad det virke et par minutter. Brug derefter en elkedel, kog noget vand og skyl det igennem vasken. Specielt køkkenvasken er udsat for fedt og madrester der nemt kan sætte sig. Opvaskemiddel hjælper til at opløse fedt.
 • Undgå at skylle din mad ud – Hvis du kan undgå at skylle maden ud, ved at bruge skraldespanden, så er det langt den bedste løsning. 
 • Brug en si i køkkenvasken – dette minimere madrester i afløbet.
 • Undgå flydende fedt i vasken – flydende fedt fra madlavning kan med fordel hældes i en tom beholder i skraldespanden eller lade det størkne på panden indtil det kan skrabes af og smides direkte i skraldespanden.
 • Hæld jævnligt vand i gulvafløb der ikke bruges så ofte – Nogle gulvafløb bliver ikke brugt så ofte og har tendens til at tørre ud. Hvis et gulvafløb tørre ud vil bakterier begynde at leve godt af hår og sæberester, hvilket vil resultere i at afløbet begynder at lugte. Skyl med meget varmt vand da det dræber bakterier.
 • Rens gulvafløb i bruseren – Gulvafløbet i bruseren kan nemt stoppe til grundet sæberester, skægstubbe og hår der sætter sig. Igen, kogende vand i afløbet, kombineret med lidt opvaskemiddel kan bruges med jævne mellemrum.

Vi håber du fandt artiklen hjælpsom, men hvis du syntes der manglede et afsnit om stoppede toiletter, eller tegn på rotter fra kloakken så klik dig videre på linket, vi har nemlig også en artikel om det lige her; Stoppet toilet, Tegn på Rotter